श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम् ।। Shri Vishnoh Pratah Smaran Shloka.

0
45
।। अथ श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम् ।।


प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै
                                     नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम् ।
   ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं
                              चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ॥ १॥

प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना
                               पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः ।
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य
                       पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ २॥

प्रातर्भजामि भजतामभयङ्करं तं
                                      प्राक्सर्वजन्मकृतपापभयापहत्यै ।
यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रिगजेन्द्रघोर-
                                  शोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः ॥ ३॥

॥ इति श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम् ॥


।। नारायण सभी का नित्य कल्याण करें ।।

www.dhananjaymaharaj.com
www.sansthanam.com
www.dhananjaymaharaj.blogspot.com
www.sansthanam.blogspot.com

।। नमों नारायण ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here