Sadbhav Se Vash Me Kar sakate hai

सद्भाव से सबको वश में कर सकते हैं।।

Sadbhav Se Sabko Vash Me Karo

Narad Neeti

Sadbhav Se Sabko Vash Me Karo

Shukra Neeti

Sadbhav Se Sabko Vash Me Karo

Vidur Neeti

Sadbhav Se Sabko Vash Me Karo

Shukra Neeti

Sadbhav Se Sabko Vash Me Karo

Chanakya Neeti