Shri Badari Nath Ashtakam

अथ श्रीबदरीनाथ अष्टकम्।।

Venkatesha Karavalamb

अथ श्रीवेङ्कटेश करावलम्बस्तोत्रम्।।

tum Meri Sanse Ho

अथ श्रीवेङ्कटेशनिध्यानम् ।। Shri Venkatesha Nidhyanam.

Shri Venkatesha Ashtakam

अथ श्रीस्वामी वेङ्कटेश अष्टकम्।।

अथ श्री नारायणाष्टकम् ॥ Sansthanam.

अथ नारायण हृदयम् ॥ Sansthanam.

नारायणस्तोत्रम् ॥ Sansthanam.

नारायणस्तुती ब्रह्मोक्त नरसिंहपुराणे ॥ Sansthanam.

अथ श्रीमद्भागवद्भागवत पुराणान्तार्गते वर्णितं नारायणकवचम् ॥ Sansthanam.

।। नारायणम् भजे नारायणम् ।। sansthanam.